STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA "PRO FUTURIS"

Pomagamy oszukanym i oburzonym kredytobiorcom w Polsce!

Jeśli chcesz dołączyć, najpierw przeczytaj uważnie wszystko, co tutaj znajdziesz,
a potem śledź nas także na facebooku Pro Futuris. Zwyciężymy!!!

Zapraszamy do grona naszego Stowarzyszenia -> Przystąpienie do Stowarzyszenia
Dokumenty do pobrania po lewej stronie w menu "Dokumenty"


Wrocław, dnia 30 października 2019 r.

Stowarzyszenie
na rzecz obrony
praw konsumenta i obywatela
Pro Futuris z s. w Krakowie

International
Association of Judges
( List otwarty )
Szanowny Pan Prezes Tony Pagone.

I. Jako Prezes Stowarzyszenia na rzecz obrony praw konsumenta i obywatela Pro Futuris w Polsce, z wielkim zaniepokojeniem odczytaliśmy Pański otwarty list w sprawie praworządności i niezawisłości sędziowskiej w Polsce, skierowany do Prezydenta RP. Co do intencji wskazanych w treści listu, zgadzam się z Panem w całej rozciągłości. Cieszy nas Pańska troska o stan sprawiedliwości w naszym kraju. Jednakże w praktyce Pańskie obawy nie powinny być kierowane do władz ustawodawczych czy wykonawczych, ale przede wszystkim bezpośrednio do środowiska sędziowskiego w Polsce.
II. Sędziowie RP w swoim zachowaniu na salach sądowych oraz w praktyce orzeczniczej obecnie nie respektują faktu, że Polska stała się demokratycznym państwem prawa oraz członkiem Unii Europejskiej od kilkunastu lat. Sędziowie Ci ignorują zarówno Konstytucję Rzeczypospolitej jak i prawodawstwo Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie praw konsumenta oraz praw człowieka, i to pomimo zapadających Wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujących ich respektowanie.
III. Na podstawie badań opinii społecznej w Polsce, w roku 2018 zaufanie do zawodu sędziowskiego w społeczeństwie spadło do 48 % i w dalszym ciągu ma tendencje spadkową. Jest to jeden z najniższych wyników wśród zawodów zaufania publicznego w naszym kraju. Jest to spowodowane pogardą sędziów z jaką traktują ludzi na sali rozpraw.
IV. Nie dowie się pan o tym nie wizytując osobiście w polskich sądach. Nie dowie się pan o tym także z materiałów filmowych ponieważ rozprawy w sądach są nagrywane przez kamery które są skierowane na publiczność oraz pełnomocników jednak NIGDY te kamery nie są skierowane na Sędziów, aby nie zdradzać jakie sygnały sędziowie wysyłają za pomocą języka ciała.
V. Niech przykładem extremalnym będzie fakt, w którym sędzia nakazała inwalidzie bez nóg podejście do stolika sędziowskiego. Sytuacje może nie tak ekstremalne, ale analogiczne niedopuszczalne zdarzają się nierzadko i to od wielu lat i nie są przez środowisko sędziowskie w żaden skuteczny sposób eliminowane.
VI. W przypadku rzeczywistego Pańskiego zainteresowania zgłębieniem stanu faktycznego w polskim sądownictwie w zakresie ignorowania praw człowieka oraz ignorowania przez sędziów zasad prawa Unii Europejskiej, w tym ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej służymy orzecznictwem polskich Sędziów z którego wynika pogarda dla człowieka dla zasad Unii Europejskiej i prawa UE.
VII. Serdecznie zapraszamy Pana do dyskretnych anonimowych niezapowiadanych wizytacji na salach rozpraw polskich sądów przez osoby przez pana zaufane. Dyskretnych i anonimowych po to aby mógł się pan przekonać jak w rzeczywistości wygląda praktyka w sądach RP. Kontrola zapowiedziana nie ma większego sensu bo diametralnie zmienia zachowanie sędziów. Doszło już do tego, że obywatele obawiają się rozpraw sam na sam z sędzią, na których nie ma publiczności.
VIII. Brak publiczności jest w Polskich Sądach standardem, ponieważ Sądy RP nie ujawniają publicznie informacji o planie i rodzaju rozpraw na najbliższe dni i tygodnie.
IX. Takim działaniem czyli brakiem publikacji kalendarza rozpraw w najbliższej przyszłości skutecznie udało się Sędziom RP zrazić publiczność do obecności na rozprawach, obywatele nie mają możliwości zaplanowania sobie wizyt na rozprawach które ich interesują. Obywatele nie mają możliwości zaplanowania wolnego dnia w pracy na następny tydzień lub miesiąc w celu wyjścia do sądu aby kontrolować preferowane przez nich rodzaje rozpraw ponieważ dostęp do takich informacji dla obywateli został praktycznie skutecznie odcięty.
X. Wokandy sądowe na stronach internetowych Sądów RP nie mają informacji o przedmiocie rozpraw. Nie ma informacji o pełnomocnikach, nie ma informacji o stronach sporu. W wielu sądach w kraju na wokandach nie są widoczne nawet nazwiska sędziów którzy mają orzekać w danej sprawie. W praktyce jawność i transparentność procesu nie jest zachowana.
XI. Stowarzyszenie uczestniczy w kilkaset sprawach w Polsce. Odbieramy sygnały, o notorycznym łamaniu praworządności przez sędziów, chociażby w tak prozaicznych kwestiach jak bezzasadne odrzucanie wniosków dowodowych w sporach z dużymi korporacjami czy instytucjami publicznymi. Orzeczenia bez przeprowadzenia prawidłowego postępowania dowodowego nie są rzadkością.
XII. Jeszcze do niedawna, bo do 2015 roku, sędziowie bez rozpraw i dowodów, wydawali wyroki w kilkudziesięciu tysiącach spraw, w których pozbawiali obywateli majątku całego życia. Absolutna większość sędziów przez długie lata nie zrobiła nic aby tę praktykę zmienić. Przykłady takich wyroków możemy w każdej chwili nadesłać.
XIII. Jako przedstawiciele społeczeństwa twierdzimy, że zmiany proponowane przez władze idą w dobrym kierunku, ale na chwile obecną są i tak niewystarczające aby doprowadzić do standardów sprawiedliwości na które Pan się w swoim liście do prezydenta powołuje. Naszym głównym problemem w kraju jest to, że pewna wpływowa grupa środowiska sędziowskiego, to spadkobiercy poprzedniego sytemu aparatu komunistycznego o podwójnych standardach moralności. Ci sędziowie w ustroju komunistycznym również mienili się jako niezawiśli i niezależni. Co najgorsze wprowadzili do nowych struktur wymiaru sprawiedliwości już sowich potomków jako gwarantów swojej nietykalności. Brak jest rzeczywistej i praktycznej jawności Sądownictwa w Polsce, to jest kontynuowane od co najmniej 20 lat, a utrudnianie dostępu publiczności na rozprawy jest jaskrawym tego wyrazem.
XIV. Szanowny Panie Prezesie, apelujemy do Pana aby zarówno Pan jak pańskie środowisko przyjrzeli się z bliska pracy sędziów w Polsce, za którymi teraz się Pan stawia i aby przekazał im Pan standardy pracy na które się Pan powołuje, których to standardów aktualni Sędziowie RP w wielu przypadkach nie dotrzymują.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Andrzej StępkowskiPostulaty Stowarzyszenia ProFuturis:

Renegocjacja wszystkich umów uwzględniająca:
- usunięcie klauzul abuzywnych
- usunięcie zapisu dotycząca Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
- usunięcie klauzuli walutowej z umów
- rozliczenie należności z tytułu stosowania przez banki klauzul abuzywnych
- przewalutowanie kredytów denominowanych we frankach po kursie z dnia zaciągnięcia
- wstrzymanie wszystkich egzekucji komorniczych w sprawach związanych z kredytami denominowanymi we frankach
- pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządów banków odpowiedzialnych za misselling

Aktualne informacje Facebook ProFuturis , Odfrankuj kredytArtykuły, Nagrania:


Link do opinii lingwistycznej

czytaj

Działalność lobbingowa ZBP, zgłoszenie poniżej PDF

A do tego film z nagrania w Sejmie oglądaj czytaj

Sąd unieważnił kredyt 2018.01.19

Słowenia: Sąd unieważnił kredyt we frankach szwajcarskich. "To przełomowa decyzja" czytaj

ZWROTKA SGH

W sprawie pana Pietraszkiewicza czytaj

Witold Modzelewski

W sprawie frankowiczów wciąż idziemy błędną drogą... czytaj

Nie bój się, tylko wierz!

1 kwietnia 2017r na Jasnej Górze jest specyficzne spotkanie, otwarte dla wszystkich skrzywdzonych przez banki czy to w naszych kredytach czy tez polisolokatach czy w inny sposób. Grupa kredytobiorców zdecydowała się zapukać do Najwyższej Instancji, która może mieć wpływ na to co się z nami dzieje. czytaj

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

W związku z artykułem prasowym dotyczącym śledztwa w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej... czytaj

Chodzi o pieniądze TVP1 !

Wydaje się, że politycy skapitulowali przed bankami i nie pomogą setkom tysiącom Polaków wyrwać się z pułapki zastawionej na nich w postaci kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Dobra wiadomość jest taka, że sądy coraz częściej stają w obronie frankowiczów. Sędziowie nie mają wątpliwości, że banki zagrały z klientami nie fair. oglądaj

Nie musisz spłacać kredytu we Frankach!

Według Sądu Okręgowego w Warszawie kredyty we frankach są nieważne. Ich posiadacze nie muszą ich spłacać! (12 listopad 2016) czytaj

Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiadają kampanię dotyczącą kredytów frankowych

Na początku przyszłego roku Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczną kampanię informacyjną skierowaną do klientów instytucji finansowych. czytaj

Wrocław: frankowicze wygrali z bankiem przed sądem

Nie czekają na ustawę, która uratuje ich dobytek, sami idą do sądu i coraz częściej wygrywają. czytaj

Poważne dochodzenie, czy … tuszowanie przestępczego procederu w KNF ?

Dla wielu kredytobiorców i pracowników banków z polskim kapitałem nie jest tajemnicą, że Komisja Nadzoru Finansowego jest przestępczą instytucją państwową, która chroni uprzywilejowane prawa banków z kapitałem zagranicznym, a jednocześnie niszczy bezprawnymi przepisami i kontrolami banki spółdzielcze i inne polskie. czytaj

Banki komunalne testem wiarygodności władzy

Banki komunalne są znaną w świecie instytucją finansową działającą w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. To oznacza, że mają służyć społeczności, w której są osadzone, zapobiegając wypływom kapitału, który powinien służyć wspólnocie. czytaj

Frankowicze w sądach mogą dostać więcej. Znacznie więcej niż stracili

Kolejne wyroki pokazują, że banki mają coraz większy problem. Sądy orzekają na korzyść frankowiczów, kształtując nową linię orzeczniczą. To może oznaczać straty znacznie boleśniejsze od jakiejkolwiek politycznej interwencji. Sądy mogą bowiem nie tylko przewalutować kredyty, ale i sprawić, że banki będą musiały oddać klientom wszystkie raty, nie dostając nic w zamian. czytaj

TVP VOD - nagranie programu: "Chodzi o pieniądze " z 13.09.2016, 22:20

Redaktor prowadzi sensowną dyskusję z prof. Modzelewskim i p. Pietraszkiewiczem. Warto posłuchać jak przedstawiciel Związku Banków Polskich nie ma nic sensownego do powiedzienia, i próbuje tylko omamić redaktora oraz opinię publiczną, na szczęście się mu to nie udaje.. oglądaj

Agnieszka Wachnicka o raporcie w Polskim Radiu

Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w urzędzie Rzecznika Finansowego słuchaj

Brefing u Prezydenta RP 07.06.2016 r.

PO CO TO BYŁO? link do SBB czytaj

Precedensowy wyrok frankowy

Sąd przyznał 20 tys. zł rekompensaty frankowiczowi i uznał, że jego kredyt nie jest frankowy, tylko złotowy, ale ma być spłacany według stawki LIBOR plus marża. czytaj

obszerny materiał dotyczący kredytów w Australii

tzw. australijski przekręt czytaj

Ustawa o rzeczniku finansowym

Do zapoznania się wypis z dziennika ustaw, z 10 września 2015r. czytaj

Oszustwo nie ujdzie na sucho

Wywiad Tomasza Sadlika dla gazety Wprost czytaj

NBP potwierdzil WIBOR w kredytach pseudo CHF

Dokument Barbary Garlacz - Radca Prawny zajmujący się tematem kredytów pseudofrankowych czytaj

spadek przyszłych przychodów nie jest „stratą”

Prof. Witold Modzelewski: Jesteśmy szantażowani opiniami, że tzw. ustawa frankowa spowoduje jakieś gigantyczne straty czytaj

Zapowiedź filmu w TVP "Naprzeciw Bankom"

publikacja: 18.03.2016, 17:11 oglądaj

Audycja radiowa w Łodzi

Wywiad z Anną Zajączkowską - Profuturis Łódź, 2016.03.16 słuchaj

Upadłość konsumencka

29 proc. bankrutów we Wrocławiu miało kredyt hipoteczny frankowy! czytaj

Marek Belka w programie Jana Pospieszalskiego w TVP Info (!)

Jak można w co drugim zdaniu zaprzeczać sobie? Jak wygląda mistrz lawirowania? Czy kredyt we frankach był kasynem czy grą na Forex? Czy 3% niespłacających kredyty (ok 10 tysięcy rodzin!) to nisza? Czy coraz liczniejsze samobójstwa frankowiczów to "wyjątek"? Czy ogłosić swoje bankructwo i być oglonym do zera na kilka lat to prosta sprawa? WARTO ZOBACZYĆ CO TEN CZŁOWIEK MA W SWOJEJ GŁOWIE! oglądaj!

Stop Bankowemu Bezprawiu

Szukamy kancelarii, która przygotuje pozew przeciwko Markowi Belce ! czytaj

Tłumaczenie ustawy chorwackiej !

Na nasze zlecenie powstało tłumaczenie, które ma pomóc naszym obywatelom! czytaj

TVP Info Pospieszalski 21.01.2016

Ważny glos w dyskusji o problemie frankowiczow, także info o samobójcy z Bielska, którego bank traktował jak intruza i na wszelkie pisma odpowiadał negatywnie! oglądaj

TVN - Gorąca dyskusja o pomocy dla frankowiczów

Gośćmi „Otwarcia dnia” byli Tomasz Sadlik ze stowarzyszenia Profuturis oraz Alfred Adamiec - Dyrektor Generalny Polskich Doradców Finansowych 10 GRUDNIA 2015 oglądaj

ANKIETA o pomocy dla frankowiczów

Doradca prezydenta: rozwiązanie dla frankowiczów musi być również stabilne dla finansów głosuj/czytaj

Komunikat PAP po manifestacji pod Pałacem Prezydenckim 5 grudnia 2015

czytaj

Sąd orzekł, że bank nie może sam ustalać spreadu w kredycie walutowym

To może być precedensowy wyrok – po raz pierwszy w Polsce konsument - klient banku wygrał w sprawie indeksacji kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich czytaj

24 kłamstwa o toksycznych "kredytach"

krótki film wideo Macieja Pawlickiego oglądaj

Senator do koalicji rządzącej: „Frankowicze sprawią, że odpoczniecie”

Podczas debaty w Senacie na temat toksycznych instrumentów finansowych zwanych „kredytami walutowymi” senator Bogdan Pęk (Prawo i Sprawiedliwość) określił ustrój III RP jako „bankokrację” i zapowiedział, że banki będą musiały oddać to, co bezprawnie zagarnęły swym polskim klientom, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała się wytłumaczyć dlaczego dopuściła do niezgodnych z prawem operacji finansowych stosowanych przez banki na masową skalę i na szkodę obywateli Rzeczpospolitej. czytaj oglądaj

Kłamstwa bankowe… a jaka jest PRAWDA?

24 bankowe kłamstwa o toksycznych kredytach czytaj

Bój frankowiczów trwa

Według nich ustawa, autorstwa PO, powinna nazywać się: "o szczególnej pomocy dla nieuczciwych banków" ! czytaj

Pomoc dla frankowiczów mniejsza niż pierwotnie zakładano

Senator Bierecki: „To absolutny skandal!" czytaj

UOKiK - Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich

Postanowienia umowne uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadą określoną w kodeksie cywilnym, nie wiążą konsumentów. czytaj

Kredyty w walutach

Bank Millennium chce namówić klientów do przewalutowania kredytów z franków na złotówki. Na swoich zasadach! czytaj

Organy ścigania przyjrzą się kredytom frankowym

Udowodnienie bankom czy towarzystwom ubezpieczeniowym, że dopuściły się przestępstwa, nie będzie łatwe. Mimo to do prokuratur spływają kolejne informacje o tego typu podejrzeniach czytaj

Natarczywość Pietraszkiewicza

Bankowcy niesłychanie natarczywie domagają się zmian w tzw. ustawie o frankowiczach czytaj

Cierpliwy klient wygrywa z bankiem!

Bank popełnił błędy przy wypłacie kredytu. Klient stracił krocie na różnicach kursowych. Dopiero po siedmiu latach walki wywalczył odszkodowanie. I to jakie! czytaj

LIBOR? WIBOR? stopy procentowe?

Masz LIBOR, może niebawem będziesz miał WIBOR! Dowiedz się więcej: "Stopy a Wibor" , "WIBOR" , "Stopy_Procentowe"

odpowiedź Rzecznika Ubezpieczonych

na nasze zapytanie o ubezpieczenia oferowane przez banki m.in. przy sprzedawaniu kredytów denominowanych lub indeksowanych. Okazuje się, że z raportów biura Rzecznika wynika sporo nieprawidłowości... czytaj

kredyty do przewalutowania!

Ukraiński parlament zdecydował: kredyty do przewalutowania! A co z Polską? (Niebawem udostępnimy tekst tłumaczenia tej Ustawy!) czytaj

"A Plan for All Reasons"

dowód na to, że w 2006 roku banki doskonale sobie zdawały sprawę na co narażają klientów oferując kredyty czytaj

Rewolucja w Islandii

Czy słyszeliście o tym? Czy to samo chciał zrobić z nami rząd POlski?? oglądaj

Bronisławie: zmień pracę i weź kredyt!

Pikieta SBB 22.05.2015 w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim! oglądaj

Prezydent Bronek z ograniczoną odpowiedzialnością!

BLOG wdolnymslasku.pl czytaj

Relacja z manifestacji 25 kwietnia w Warszawie!

Film youtube oglądaj

UOKiK wszczyna postępowania wobec dwóch banków

Nieuwzględnianie przez Bank BPH S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. ujemnej stawki bazowej LIBOR... czytaj

O co naprawdę chodzi w politycznych rozgrywkach?

Radio Opole: Ireneusz Dąbrowski o nierównym starciu kredytobiorców z doradcami finansowymi, pseudokredytach we frankach i groźbie załamania systemu finansowego czytaj/słuchaj

Czy banki w Polsce są godne zaufania??

Audycja "Za, a nawet przeciw" będzie wyemitowana 28 kwietnia w godz. 12:05 - 13.00 Program I czytaj/słuchaj

Relacja z manifestacji 25 kwietnia

Program7 - internetowa telewizja: oglądaj

Kalkulator

Dla oszacowania wartości nadpłaconych rat kalkulator w excelu! czytaj/licz

Wyborcza: Wygrali z bankiem!

Umowa o kredyt hipoteczny nieważna! czytaj

TVP Info 22.04

Świat się kręci oglądaj

List do Trybunału Srawiedliwości

domagamy się naszych praw i respektowania przez rząd praw obywatelskich czytaj/słuchaj

Komunikat prasowy 2 kwietnia 2015 r.

Komunikat prasowy Stowarzyszenia Pro Futuris w związku z Pismem Rządu RP do Trybunału Europejskiego czytaj

Stanowisko RP (MSZ) w sprawie "węgierskiej"

Oficjalne pismo w pdf czytaj

Jak polski rząd chce nas zniszczyć?

Polski rząd walczy w Luksemburgu, by bankierzy nie „stracili” tego, co bezprawnie zagarnęli milionom Polaków czytaj

Były bankowiec:

Łgać w żywe oczy i mieć klienta za nic. Liczy się tylko interes banku! czytaj

Jan Pospieszalski TVPInfo

O co chodzi w tzw. aferze SKOK? Dlaczego ktoś tak długo i bezkarnie wyłudzał kredyty w Kasie Wołomin? Jak wyglądały działania lub zaniechania Komisji Nadzoru Finansowego? Co ma to wspólnego z Frankowiczami? oglądaj

Afera „kredytów frankowych”: gdzie dziś jesteśmy?

Wypowiedź prof. Modzelewskiego czytaj

HIT na Polsat News!

Były doradca kredytowy opowiada jak się kredyty "sprzedawało" i jaka była manipulacja! oglądaj

Walka z wiatrakami?

Tomasz Sadlik opowiada jak to było... czytaj

1Polska.pl - Wybory 2015

1Polska.pl - Wybory 2015 - Jedna wspólna lista społeczna czytaj

Banki jeździły po bandzie

Byli szefowie PKO SA, BZ WBK i BRE Banku przyznają: Banki jeździły po bandzie czytaj

Biednych i starszych zrzutka na bankiera

czytaj

I wszystko jasne: bankierzy szykują wielki skok na kasę Polaków.

To budżet ma zapłacić za to, że polscy klienci już nie chcą być ograbiani! czytaj

Kredyt we frankach to struktura finansowa

Wypowiedż Stanisława Kluzy czytaj i słuchaj

Zdjęcia z konferencji prasowej Stowarzyszenia Franka

Oraz wiele zdjęć z manifestacji w Warszawie 28 lutego 2015 oglądaj

Umowy frankowe zmienić! podatników nie obciążać!

Główny nacisk w ograniczaniu skutków kredytów we frankach powinien być położony na zmianę umów. czytaj

Były bankier surowo o bankowcach:

Musieli wiedzieć, że wciskają kit czytaj

Nasze nagranie z manifestacji 28 lutego 2015

ZWYCIĘŻYMY !!! oglądaj

Prezes Związku Banków Polskich w SE.TV

Prezes PZB Pietraszkiewicz kręci i manipuluje. oglądaj
Tomasz Sadlik chciałby usłyszeć te kłamstawa prosto w oczy.

Franki? Nie, dziękujemy

kto brał kredyty we frankach? Nie prezesi banków... czytaj

GNIEW: Wilcze prawo frankowiczów!

www.wgospodarce.pl czytaj

Czy już po „burzy frankowej?

Kolejny swietny artykul Profesora Modzelewskiego czytaj

Frankowicze mają plan odegrania się na bankach

Zadłużeni w szwajcarskiej walucie, chcą zlikwidować konta i zabrać oszczędności z banków, w których zaciągnęli kredyty czytaj

Bananowa republika

Dlaczego to banki wchodzą w kompetencje rządu? To jest obraz kompromitacji państwa polskiego. czytaj

prezes NBP zrugał polskich bankierów!

Szok i milczenie banków po tym, jak prezes NBP prof. Marek Belka zrugał polskich bankierów. "Zagrażają społeczeństwu"! czytaj


Głuchołazianie jadą na protest "frankowiczów"

Artukuł własny czytaj

Protest we Wrocławiu

Nagranie spotkania na rynku 8 lutego 2015 oglądaj


Frankowcy Przebudzenie

nagranie filmowe na Youtube oglądaj

Banki sie mylą, frankowicze mogą wygrać!

kliknij czytaj Artykuł Forbes

Manipulacja w mediach!

kliknij oglądaj Republika Na Żywo - dr Daniel Pawluczuk, Andrzej Zalewski

Negocjuj z bankiem!

Artykuł Polska Times czytaj

Orzeczenia przeciwko bankom czytaj

List otwarty

Odpowiedź na list otwarty prezesa międzynarodowego stowarzyszenia sędziów Tony Pagone z dnia 16 października 2019 r. do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości. czytaj DOC

czytaj PDF

Sąd unieważnił kredyt we frankach 19.01.2018

Sąd unieważnił kredyt we frankach szwajcarskich w Słowenii. Kredytobiorca nie został poinformowany o wysokim ryzyku umowy. Taką decyzję podjął sąd w Słowenii, który unieważnił kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Reuters podkreśla, powołując się na informacje słoweńskiego banku centralnego, że ta decyzja stwarza zagrożenie dla denominowanych we frankach szwajcarskich kredytów wartości nawet 524 mln euro udzielonych przez słoweńskie banki i może mieć implikacje w innych państwach europejskich. czytaj

Porównanie afery Amber Gold i afery frankowej

Afera Amber Gold: obietnica zysku z "lokaty" w złoto, której przedsiębiorca nie był w stanie spełnić. Afera frankowa: obietnica uczciwych kredytów hipotecznych, których przedsiębiorca nie spełnił sprzedając zamiast nich toksyczne instrumenty finansowe z niezgodnymi z prawem zapisami w umowach. Wartość kapitału kredytu pomimo regularnych spłat zamiast maleć – rośnie. Przedsiębiorca, między innymi, obciążał klientów kosztami spreadów od fikcyjnych zakupów walut, zawłaszczał część składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nie podawał prawdziwego całkowitego kosztu kredytu. czytaj

Wygrana w sądzie! Ta audycja to sama sentencja problemu "frankowego" w 9 minut

Audycja w TV Nowa z mecenas Barbarą Garlacz oglądaj

Frankowicze: banki powinny same wypić piwo, które nawarzyły

10.02.2017: RP czytaj

Kaczyński: "frankowicze" powinni wziąć sprawy we własne ręce

10.02.2017: "Frankowicze" powinni wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć walczyć w sądach; rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego - podkreślił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. czytaj

KALKULATOR - Pomoc Frankowiczom - Jak zmusić banki do zwrotu pieniędzy?

Banki w umowach kredytowych stosowały niedozwolone klauzule indeksacyjne, pozwalające na przeliczanie zobowiązań klientów według kursu waluty obcej przyjętej przez bank. Po uznaniu tego typu klauzul przez sądy za bezskuteczne, kredyt powinien być spłacany bez indeksacji do kursu waluty obcej. Oznacza to, że przez wiele lat klienci płacili za wysokie raty kredytu. czytaj/kalkuluj

Katedra Prawa Cywilnego UW

Na tej stronie znajdą Państwo zapis Konferencji Prawa Cywilnego UW, która miała miejsce 09 grudnia 2016 r. oglądaj

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego

to opłata pobierana przez banki przy kredytach hipotecznych o wysokim LTV. Okazuje się, iż jest to działanie bezprawne, gdyż nie chroni to w ogóle interesów Klientów, którzy opłacają składki. czytaj/pobierz

Czy banki są instytucjami zaufania publicznego, czy gigantyczną przestępczą patologią ?

Anonimowa karta przedpłacona, oferowana także przez polskie banki, stała się hitem wśród terrorystów i przestępców na całym świecie. Banki realizowały zyski ze sprzedaży tego produktu finansowego, nie zważając ani na związane z tym zagrożenia dla państwa i obywateli, ani na obowiązujące prawo. Komisja Nadzoru Finansowego zainterweniowała dopiero po 9 latach i 12 milionach sprzedanych kart! czytaj

mBank – przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowej !

W dniu 8 września 2016 w Sądzie Najwyższym sąd oddalił skargę kasacyjną mBank w sprawie pozbawienia wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego... czytaj

Polecamy naszą publikację "Biała Księga kredytów we frankach w Polsce" !

Książka jest w dwóch wersjach: w wersji papierowej można otrzymać po wpłaceniu na rzecz Stowarzyszenia "cegiełki" a w tytule przelewu "darowizna na cele statutowe 10 zł" - następnie koniecznie prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu z adresem wysyłki! w wersji elekrtonicznej e-book PDF do pobrania link

Demonstracja pod hasłem „Zero Haraczu”! 10 września, g. 12:00, Belweder #ZeroHaraczu!

Mamy kolejne wygrane w sprawach o kredyty „walutowe”. Sąd przyznał kredytobiorcy odszkodowanie i uznał że tzw. kredyt frankowy nie jest kredytem frankowym, lecz złotowym i ma być płacony w złotówkach. Ty też możesz wygrać i odzyskać swoje pieniądze! czytaj i weź udział

Manifestacja 11 czerwiec 2016 roku, godz. 12:00 Warszawa, Pomnik Mikołaja Kopernika

Dość okradania banksterzy! Dość udawania politycy! Dość samobójstw Polacy! czytaj

2016 06 07 - posiedzenie Komitetu Społecznego w Brukseli wraz z ProFuturis!

Byliśmy na posiedzeniu w Brukseli, zdjęcie z posiedzenia. Komitet Ekonomiczny i Społeczny UE zajmie się problemem tzw. kredytów we frankach w Unii. Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Banki. czytaj artykuł

Kredyty frankowe nieważne z punktu widzenia prawa

NBP potwierdził, że kredyty pseudofrankowe w rzeczywistości oprocentowane są stawką WIBOR. Są pseudokredytami z wbudowaną transakcją CIRS. Oznacza to, że są nieważne z punktu widzenia prawa. czytaj

TVN24bis: Nowy członek RPP o pomocy dla frankowiczów:

Jerzy Żyżyński - skoro banki zarobiły za dużo, to powinny się podzielić. Czy pomoc frankowiczom może zagrozić bankom? To chyba straszenie. Trzeba przeciwdziałać działanion nieetycznym w bankowości. Banki to są instytucje zaufania publicznego. Człowiek idąc do banku gdzie jest doradca... to nie może być tak, że ten doradca naciąga go tak, że ten człowiek straci. Ktoś musi ponieść konsekwencję tych nieetycznych doradców w bankach. 6 banków może upaść? Ja nie wierzę, żeby one upadły. (o frankowiczach od 8:50) oglądaj/czytaj

Frankowicze i banki czekają na wyliczenia KNF.

Gorąca dyskusja w TVN24 BiS - Jerzy Bańka - wprowadza masy w błąd, mówiąc, że bank nie zarabia kursie franka (śmiech!) oglądaj

Kalkulator kursu sprawiedliwego.

Tu sprawdzisz jak pomoże ci ustawa frankowa. czytaj/pobierz

"Czarna procesja" frankowiczów na ulicach Warszawy

15 stycznia 2016, rocznica, Ruch Społeczny Stop Bankowemu Bezprawiu i Stowarzyszenie "Pro Futuris" zorganizowali "czarną procesję oszukiwanych przez banki". oglądaj

OGÓLNOPOLSKA AKCJA WYLICZANIE ROSZCZEŃ OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ BANKI

Startujemy z akcją prowadzoną na trenie całego kraju, mając na względzie ułatwienie dostępu poszkodowanym do koordynatorów tej akcji. Akcja ta ma na celu ustalenie wynikłych krzywd i poszczególnych roszczeń oraz ich globalny wymiar, których ogół posłuży jako dowód do zainicjowania i powołania Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie ustalenia szczegółów powstania wielu patologii w systemie finansowym, poprzez którą instytucje finansowe - głównie banki, dopuściły się wielu nadużyć, a może nawet i przestępstw, które w konsekwencji mają katastrofalny wpływ na polską gospodarkę i wielu obywateli RP. Akcja nasza ma charakter cykliczny, ciągły aż do odwołania. Wstępne terminy to:
03.04 - 24.04 - 08.05 - 22.05 - 05.06, godż.14.00
Szczegóły Akcji u koordynatorów lokalnych. czytaj

Ostra prawnik bierze banki na cel.

„Nie było żadnych kredytów we frankach. Była spekulacja banków i chciwość”! czytaj

Wyrok sądu: Kredyt we frankach wart tyle, ile klient dostał w złotych

To pierwszy wyrok w Polsce, który pokazał, jakie mogą być skutki stosowania przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych. czytaj

Protest frankowiczów przed Pałacem Prezydenckim!

Przypomnieli o ustawie antyfrankowej (PolskaTimes) czytaj/oglądaj

Precz z Wiborem!

dlaczego Wibor powinien zniknąć czytaj

ProFuturis rusza dalej!

Frankowicze złożyli pozew zbiorowy przeciwko Raiffeisen Polbank czytaj

„Śmiertelna pułapka”

kredyty we frankach szwajcarskich. Licytacje mieszkań i domów, rodzinne dramaty. Na Śląsku mężczyzna odebrał sobie życie, bo nie widział już wyjścia z kredytowej pułapki. oglądaj

Losowe trzęsienie ziemi

reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich czytaj

Nie rządem Polska stoi

Problemy frankowiczów - Tomasz Sadlik w TV Polsat oglądaj

Spór o ustawę ws. frankowiczów

Trudniejszy dostęp do kredytów, niższe PKB, czy "nie płaczmy po bankach" bo tylko MNIEJ ZAROBIĄ, nic nie stracą! oglądaj

Pietraszkiewicz oszukuje w TV, manipuluje, brak mu już argumentów

"Poprawka SLD jest szalona", obraża Sejm, obraża posła Elsenra! Banki już czują, że miliadrowe zyski im uciekają !!! oglądaj

Frankowiczu, wkrótce odetchniesz??

Zobacz krótki przewodnik po zmianach, których nie zatwierdził jeszcze Senat i Prezydent! oglądaj

Elsner apeluje do senatorów PO

by nie zmieniali ustawy o frankowiczach. "To będzie test dla PO" oglądaj

Stanowisko SBB w sprawie projektu PO z 5.8.2015

Projekt ustawy ignoruje całkowicie podstawowy fakt, iż... czytaj

System bankowy przetrwa pomoc dla frankowiczów?

TVN24BiŚ, "jak banki czegoś konkretnego nie zaproponują klientom, na których zarabiały gigantyczne pieniądze przez lata, to ktoś może się do nich dobrać" ! oglądaj

Duże zmiany w pomocy dla frankowiczów?? 5.8.2015

Większość kosztów przewalutowania poniosą banki, Kredyty hipoteczne w walutach obcych będzie można pod przewalutować - zakładają przepisy uchwalone w środę wieczorem przez Sejm czytaj

Z bankiem też można wygrać!

Tomasz Wertz wygrał proces z bankiem Millennium. Sąd nakazał zwrot ok. 17 tys. zł, które pobrano jako ubezpieczenie od zbyt niskiego wkładu własnego do kredytu we frankach. czytaj

Pro Futuris pomaga UOKiK i lobbuje w Sejmie

uczestnictwo w pracach komisji sejmowej w spawie nowej ustawy o UOKiK oglądaj

Rumunia !!

sądowe zwycięstwo konsumentów “frankowiczów” czytaj

Profesor Andrzejewski:

"aferę frankową" ktoś specjalnie nakręcał.. czytaj

gdyby szef Narodowego Banku Szwajcarii był szczery..

moglibyśmy znaleźć rozwiązanie czytaj

TVN24biś - Wideo dnia

Eksperci krytycznie o propozycjach dla frankowiczów. "Mydli się oczy, że to jest pomoc" oglądaj

"KREDYT?" WE FRANKACH

wykład prof. Mariusza Andrzejewskiego w CK Ruczaj w Krakowie oglądaj

Onet Bizes:

Nie będzie chętnych na "liberalne" pomysły adresowane do frankowiczów czytaj

Negocjacje z bankiem PKO/Nordea

Informacja dla Frankowiczów czytaj

Prof. Witold Modzelewski dla Money.pl:

Nasz dylemat: za czy przeciw bankom czytaj

Olsztyn:

rządząca koalicja nie reaguje na apele zadłużonych w szwajcarskiej walucie, Odpowiedzią ma być wybór kandydata PiS, Andrzeja Dudy ! czytaj

Kampania wyborcza aktywizuje „frankowiczów”

W Olsztynie protestowały osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. czytaj

Bankowy Tytuł Egzekucyjny odchodzi do lamusa

Co banki wymyślą teraz?? Radio Szczecin słuchaj

European Legal Committee for Consumer Rights

Jesteśmy na stronach Europejskiego Komitetu! czytaj

7 kłamstw Pietraszkiewicza i Spółki

Komentarz do wczorajszego programu „Świat się kręci” w postaci 7 kłamstw Pietraszkiewicza: czytaj

wPolityce. 2015.04.23

Posłowie zasypywani protestami ws. potajemnie wysłanego przez rząd do Trybunału Sprawiedliwości pisma o frankowiczach! czytaj

Wyrok TK w sprawie BTE !!

Wyrok TK w sprawie BTE to dobra wiadomość dla zadłużonych czytaj

Kurs CHF a nielegalne postanowienia umów;

Jednominutowy uświadamiający film przedstawia mec. Robert Mazur oglądaj

BANKOWY PRZEKRĘT STULECIA - cz.I. kredyty frankowe i złotowe

"Dlaczego WIBOR by tak wysoki, a marże na kredyty w PLN były wyższe od marż na kredyty w CHF? Bo banki tak chciały..."
"banki europejskie w latach 2005-2006 manipulowały europejskim odpowiednikiem WIBORu, czyli EURIBORem i LIBORem w celu osiągnięcia większych zysków. "Na liście ukaranych są Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, Barclays i Societe Generale..."
czytaj

Umowy na 98% kredytów frankowych, umowami pozornymi?

"Na pytanie w oparciu o jakie informacje KNF wyliczył straty banków związane z ewentualnym przewalutowaniem kredytów frankowych, padła rozbrajająca informacja, że wcześniej wysłano stosowne ankiety do banków..." czytaj

Kandytat PIS na Prezydenta

Duda: Trzeba powołać rzecznika klientów banków czytaj

Jerzy Żyżyński o szczegółach

Bieda ci, oj bieda banków kredytujących frankowo czytaj

Europejskie sądy wzięły w obronę klientów.

Artykuł w Dzienniku Polskim: czytaj

SLD pyta rząd, gdzie są projekty ustaw ws. pomocy frankowiczom?

Politycy SLD zarzucili dziś rządowi, że - pomimo obietnic pomocy frankowiczom - nie skierował do Sejmu żadnych ustaw w tej sprawie... czytaj

Tomasz Sadlik w Teleekspresie

KNF powiedział, że propozycja ZBP jest dobra - ale tylko dla banków! (o Frankowiczach od 3-5 minuty) oglądaj

Gra na czas

Nowe propozycje bankowców ogłoszone pod hasłem "pomoc dla frankowców" można ocenić jako "pomaganie przez zagmatwanie"... czytaj

Krakowscy Radni z odsieczą dla Frankowiczów

Zlikwidowanie bankowego tytułu egzekucyjnego i ograniczenie egzekucji komorniczej wyłącznie do wartości wziętego na kredyt mieszkania. oglądaj

Powołać rzecznika klientów banków?

W Polsce nie istnieje realny system ochrony konsumenta przed nadużyciami ze strony banków czytaj

Jerzy Żyżyński - Radio Opole

Jerzy Żyżyński o ratowaniu frankowiczów, bankowym tytule egzekucyjnym, patologiach sektora finansowego i podatku Tobina czytaj i słuchaj

Manifestacja w Warszawie

Relacja Pawła Nogala z protestu frankowców z 28 lutego w Warszawie oglądaj

Prokuratorsko-sędziowska mafia?

Dziwny przypadek...? czytaj

Należy zastosować waloryzację sądową

LEX.PL Biorący kredyt we frankach szwajcarskich nie byli w stanie jako konsumenci oszacować skutków ekonomicznych umów kredytowych związanych z oceną ryzyka kursu walutowego czytaj

Rządzi lobby bankowe?

Z Januszem Szewczakiem, głównym ekonomistą SKOK, rozmawia Mariusz Kamieniecki czytaj

Piechociński groził prof. Modzelewskiemu?

Czy polski rząd broni Polaków czy obcego kapitału ?? oglądaj

Kredyty we frankach to problem rządu

Prof. Modzelewski w TVN24. Kredyty we frankach to problem rządu, a nie banków. Lont już płonie... oglądaj

Posłowie chcą pomóc frankowiczom?

Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy... czytaj

Kredyt we frankach? Czas na pozew!

W artykule opisane kilka sposobów na pozew czytaj

Szykują nam zdradę stanu?!

Rząd chce uśmiercić klauzule niedozwolone, które przeszkadzają bankom! czytaj

Prezes Związku Banków Polskich skłamał!

Prezes Związku Banków Polskich skłamał w Sejmie RP. Żądam jego natychmiastowej dymisji czytaj

Program TV Bliżej 29.01.2015

Programu „Bliżej” Jana Pospieszalskiego. Tematem rozmów była sytuacja osób mających kredyt w CHF oraz tego w jaki sposób banki nielegalnie łupią te osobyoglądaj

Poprzyj naszą akcję!

Stop bezprawiu banków CHF !! Akcja Facebook! przyłącz się!

Zaproszenie na rozmowy w Sejmie 2 luty czytaj


Kasyno nigdy nie traci

Cezary Kaźmierczak "Banki zorganizowały masowa akcje naciągania Polaków na ryzykowne kredyty i teraz próbują to tuszować..." czytaj

Szok frankowy. Wiedzieliście

Grzegorz Sroczyński, Wyborcza czytaj

Pozew przeciwko Millennium czytajPORADY:


Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
z dnia 28 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 321)
[...]
Art. 12. [Zobowiązania pieniężne]
1.[5] Do zobowiązań pieniężnych powstałych przed dniem 30 października 1950 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do zobowiązań pieniężnych powstałych od dnia 30 października 1950 r., jeszcze nie przedawnionych i nie wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 3581 § 3 Kodeksu cywilnego tylko do świadczeń w części nie wykonanej.
Art. 13. [Rozwinięcie]
Przepisy art. 12 ust. 2 ustawy oraz art. 3581 § 3 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do kredytów bankowych oraz kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, jak również do kredytów i pożyczek o charakterze socjalnym.
[...]
Wynika z niego jednoznacznie, że art. 13 ustawy, na który powołują się banki dotyczy waloryzacji (art. 358(1) k.c., a nie nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 357(1) k.c.).
W sprawie kursu franka w grę może wchodzić nadzwyczajna zmiana stosunków, ale nie waloryzacja. Waloryzacja jest zastrzeżona do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza w ogóle, czyli do inflacji. Jeżeli pieniądz traci do niektórych dóbr na rynku (np. walut obcych, a tak naprawdę do jednej waluty, ew. do dwóch - CHF i USD), to nie jest to zmiana siły nabywczej pieniądza, a nadzwyczajna zmiana stosunków.
Operując na zbiorach logicznych można by powiedzieć, że zbiór zdarzeń prawnych "istotna zmiana siły nabywczej pieniądza" zawiera się w zbiorze zdarzeń prawnych "nadzwyczajna zmiana stosunków".
Art. 358(1) k.c. jest więc szczególny do 357(1) k.c.
Art. 13 ustawy jest zaś szczególny do art. 358 (1) k.c.
Niezależnie więc, czy wyłożymy art. 13 jako stosujący się wyłącznie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (na co wskazuje układ przepisów ustawy), czy - do wszystkich umów, również współczesnych, to nijak ma się on do art. 357 (1) k.c.

plakat

Zamknij X

W dniu 2016.12.11 odbyło się Walne Zgromadzenie Pro Futuris

Tomasz Sadlik został Członkiem Honorowym Stowarzyszenia!
Nowym Prezesem został Andrzej Stępkowski
Dołączyli do Zarządu: Maciej Janiszewski (Warszawa), Piotr Cybulka oraz Roman Wolny (Opole)

Stowarzyszenie Pro FuturisZamknij X